Det gode fotografi

Der findes mange fortolkninger af, og definitioner for, hvad det gode billede er, da billedkvalitet kan vurderes, og fotografiets formål spiller ind. Fotografer arbejder forskelligt, og de har derfor dannet deres egen mening om, hvad der fungerer bedst og hvorfor. Det kan dog ikke afgøres, om det ene er mere rigtigt end det andet, da dette er op til den enkelte. Ofte kan det være en god idé at forsøge at holde baggrunden ren, så der ikke skabes et rodet helhedsindtryk. Vigtigst er det dog at elementerne i billedet spiller sammen, for at kunne opfylde fotografens generelle formål med billedet.

Når fotografer tager et billede, fortolker de samtidig verden gennem deres linse, og med deres billeder. De finder altså en måde at fortælle historier på, der ikke bare gentager aspekter af tilværelsen, som mennesker allerede kender. Der skabes interesse for hvad det er, som fotografen egentlig gerne vil vise seeren. Gode fotografier fortæller ikke hele historien i detaljer, men udelader i stedet en masse ting. Dermed giver det samtidigt mulighed for, den der ser på det, frit kan bruge sin fantasi. Der skabes altså mulighed for, at man kan fortolke det, der foregår uden for billedets rammer, hvilket samtidig skaber og fastholder interessen. Der skal være plads til at give folk mulighed for selv at arbejde med fotografier, forstå hvad det handler om, og derefter selv lave de nødvendige koblinger. Vi bliver bombarderet med adskillige og ofte vidt forskellige billeder hver eneste dag. Derfor har vi kun relativt kort tid, til at koncentrere os om hvert enkelt af dem. Derfor er det vigtigt, at fotografer formår at fastholde interessen i deres billeder, da de ellers kan tænkes at dø hen i mængden af tilgængeligt materiale.

Er motivet en familie, der går en tur på gaden, vil det være op til seeren at tolke, hvad det er de er igang med – måske er de på vej til at besøge en ven, eller måske går de og reflekterer over tilværelsen. Der er tale om fotos med både malerisk og harmonisk udtryk. Kombineres dette samtidig med kunstnerens frihed og mulighed for at udtrykke sig kreativt, er der rig mulighed for at fotografiets indhold kan udvikles i flere retninger. Den kreative frihed er på mange måder med til at vise de mange sider. Motiverne præsenteres i en kunstnerisk kontekst, og kan være med til at vise den virkelighed, som vi måske ikke altid er opmærksomme på omkring os.