Fotografens rolle

Inden for fotografien findes der vidt forskellige motiver der kan benyttes. I sidste ende er det egentlig kun fantasien, som sætter grænserne for, hvad der kan benyttes som et motiv. Når der er menneskelige motiver til stede, kan et eksempel på dette være en familie, der går en tur langs en rolig å. På disse fotografier optræder der meget ofte intime følelser, venlighed og kommunikation, samt andre former for menneskelighed. Fotografens opgave er her at være i stand til at fange disse sindsstemninger med sin linse, og kunne kommunikere dem videre gennem sine billeder. Motivet behøver dog ikke nødvendigvis være af menneskelig karakter. Andre fotografer vil nemlig i stedet fokusere på døde objekter. Det moderne menneske bliver bombarderet med billeder, og er efterhånden vant til at skulle forholde sig til disse stimuli. Med internettet har individet fået adgang til en uendelig strøm af billeder, der er produceret af amatører såvel som professionelle fotografer. I en verden, hvor mængden af billeder er forøget, må fotografen arbejde hårdere end tidligere for at fastholde sit publikums interesse for det motiv, som fotografen har valgt at præsentere dem for. Fotografiets styrke er, at det næsten helt intuitivt skaber en umiddelbar reaktion hos den der ser på det. Det skaber altså grundlaget for refleksion omkring det der præsenteres. Prøv for eksempel at se på hjemmesidens fotografier og se, om nogle af dem bringer en reaktion frem hos dig.

Ofte vælger mange fotografer, at billederne skal bære præg af den virkelighed, som billedet er taget ud af. Dermed præsenteres hverdagens liv i en kunstnerisk kontekst. Det er således den virkelighed vi er omringet af, men ikke altid er opmærksomme på, der er i fokus, og som der skabes opmærksomhed omkring. Fotografer skaber billeder, der viser hverdagens genstande, og sociale situationers skønheder og skævheder. De tager udgangspunkt i det, der er foran kameraet og afspejler dermed ofte virkeligheden som den er. Et fotografi kan beskrives som værende et blankt lærred, da det kun er fantasien, som sætter grænser for, hvor det hele skal ende i den sidste ende. Fotografen tilrettelægger nøje det sted, hvor han eller hun vil fotografere, hvorefter der kigges efter det ønskede motiv. Dernæst går jagten ind på at få alle elementerne i billedet til at spille bedst muligt sammen, og manifestere sig i billedet.

Ofte spiller fotografens egen sindsstemning en rolle for, hvordan fotografiet kommer til at udfolde sig. Nogle gange ønsker man måske bare at få taget et smukt billede af en glødende solnedgang, mens man andre gange hellere har lyst til at se det skvulpende og brusende vand i en flod. Følelser og sindsstemninger kan manifesteres i alle slags billeder. Fotograferne fortolker nemlig deres egen verden gennem billeder, og fortæller den videre til andre gennem deres egne billeder. I en verden hvor internettet og teknologien generelt får en større og større rolle, er det ikke nødvendigvis vigtigt, kun at kunne skabe interesse for ens kunst. I takt med at der er mere materiale tilgængeligt, er det måske endnu vigtigere for fotografen at være i stand til at kunne fastholde denne interesse, da det ellers kan gå tabt i mængden.