Fotografiets historie

Fotografiets historie er lang og kan ikke beskrives på få linjer. Fotografiets historie stammer helt tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Her var der en række kunstnere, der begyndte at forsøge sig med at benytte fotografiet som et hjælpemiddel til andre former for kommunikation og historiefortælling. Det udviklede sig hurtigt fra blot at være et hjælpemiddel til at blive en selvstændig disciplin. I tiden herefter begyndte flere og flere kunstnere at sprænge rammerne for, hvordan og i hvilke sammenhænge kameraet kunne benyttes. Man eksperimenterede med forskellige motiver og teknikker, for at finde frem til hvordan forskellige elementer i et billede bedst kunne spille sammen. De benyttede deres kreative sans til at udvide kameraets muligheder.

Nogle fotografer begyndte i løbet af 1970’erne at fremstille fiktive, ironiske og surrealistiske selvportrætter. Dette bliver ofte set som kunstnerens kamp for at gøre op med fortidens ensidige forsøg på, kun at fremstille det virkelighedsnære og realistiske. Man eksperimenterede derfor i stedet med, at præsentere noget som seeren ikke havde set før, og der blev skabt nye måder at fortolke et billede på. Dette kapitel i fotografiets historie var meget vigtigt, da det åbnede op for nye muligheder for, hvordan man kunne benytte kameraet.

Fra midten af 1980’erne begyndte man at eksperimentere med forskellige teknikker inden for fotografering. Fotografer forsøgte sig med at redigere billeder, i håb om at få dem til at fremstå mere smukke end ellers. På baggrund af dette opstår en debat, om det er i orden for kunstneren at begynde at manipulere sine billeder

Fra midten af 1990’erne begyndte små grupper af fotografer igen at vende sig mod fortiden. Man forsøgte at vende tilbage til det virkelighedsnære. Der var et ønske om at vende tilbage til virkeligheden, og afspejle det der foregik i samfundet på samme tidspunkt. Det fælles udgangspunkt for disse små grupper, var at præsentere menneskers liv i hverdagen, og hvordan de kommunikerede med andre. Man forsøgte at sætte fokus på den virkelighed, som kunstnerne selv mente, at der var en stigende tendens til at glemme.

I stedet for at fokusere på hverdagen, begyndte andre grupper af kunstnere i stedet at dyrke det perfekte og ideelle. Man begyndte at tilføre fotografier en hidtil ikke set grad af detaljer, og forsøgte dermed at forstærke det sanselige indtryk. I nyere tid sker der ofte en sammenblanding af de tidligere historiske strømninger. Ofte vil det være sådan, at en fotograf forsøger sig frem i håb om at finde frem til sin egen stil.